Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 29 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 226
Képek áttöltése számítógépre
27
Els
ő
lépések
2.
A fényképez
ő
gép csatlakoztatása számítógéphez
1. A kapott interfészkábellel kösse össze a számítógép
USB-portját és a fényképez
ő
gép DIGITAL csatlakozóját.
• Akassza be a körmét vagy a csuklószíj huzalcsíptet
ő
jét
a fényképez
ő
gép fed
ő
lapjának alsó széle alá, nyissa fel,
és dugja be ütközésig az interfészkábelt.
3.
A képek számítógépre való áttöltésének el
ő
készítése.
1. Állítsa a módkapcsolót
(Lejátszás) értékre.
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
Ha a [Digital Signature Not Found/Digitális aláírás nem
található] ablak jelenik meg, kattintson a [Yes/Igen] gombra.
Az USB-illeszt
ő
program automatikusan befejezi a telepítést,
amikor csatlakoztatja a fényképez
ő
gépet, és megnyitja
a kapcsolatot.
Interfészkábel
USB-port
DIGITAL csatlakozó
Módkapcsoló
ON/OFF gomb
Sample
This manual is suitable for devices