Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 28 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 226
Képek áttöltése számítógépre
26
Els
ő
lépések
1.
A szoftver telepítése
Windows
1. Helyezze be a Canon Digital Camera Solution Disk
CD-ROM-ot a számítógép CD-egységébe.
2. Kattintson az [Easy Installation/
Egyszer
ű
telepítés] elemre.
• Kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
telepítési utasításokat.
3. A telepítés befejezése után
kattintson a [Restart/Újraindítás]
vagy a [Finish/Befejezés] elemre.
• A [Restart/Újraindítás] vagy a
[Finish/Befejezés] gomb a telepítés
befejezése után jelenik meg.
Kattintson a megjelen
ő
gombra.
4. A szokásos asztal megjelenése
után vegye ki a CD-t a CD-egységb
ő
l.
Macintosh
Kattintson duplán a
ikonra
a CD-ROM ablakában. A telepít
ő
megjelen
ő
paneljén kattintson az
[Install/Telepítés] gombra. Kövesse
a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Képek áttöltésének el
ő
készítése
Ha Windows 2000 rendszert használ, ügyeljen arra, hogy
a fényképez
ő
gép és a számítógép csatlakoztatása el
ő
tt telepítse
a szoftvert.
Sample
This manual is suitable for devices