Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 25 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 226
Videó felvétele
23
Els
ő
lépések
4.
Az élesség beállításához félig nyomja le a zárkioldó
gombot.
• Egy elektronikus hangjelzés ismétl
ő
dik kétszer, és a fókusz
beállítása közben a jelz
ő
fény zölden világít.
Amikor a gombot félig lenyomja, készülék automatikusan beállítja
az expozíciót, a fókuszt és a fehéregyensúlyt.
5.
Anélkül, hogy bármit
módosítana, a kép
elkészítéséhez nyomja le
teljesen a zárkioldó gombot.
• Elkezd
ő
dik a felvétel.
• A felvétel ideje alatt az eltelt felvételi
id
ő
és a [
Felv.] ikon megjelenik az
LCD kijelz
ő
n.
6.
A felvétel leállításához nyomja le újra teljesen
a zárkioldó gombot.
• A jelz
ő
fény zölden villog, és a fájlt a készülék a memóriakártyára
menti.
• A felvétel automatikusan leáll, ha eltelik a maximális felvételi id
ő
,
vagy megtelik a beépített memória vagy a memóriakártya.
A felvétel el
ő
készítése
befejez
ő
dött: zölden ég.
Eltelt id
ő
Felvétel: zölden villog.
Sample
This manual is suitable for devices