Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 23 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 226
A dátum beágyazása a képadatokba
21
Els
ő
lépések
2.
Válassza a [Dátumbélyegz
ő
]
lehet
ő
séget.
1. A
vagy a
gombbal válassza
a
ikont.
2. A
vagy a
gombbal válassza
a
ikont.
• A nyomtatásból kimaradó terület
szürkén jelenik meg.
• Nyomja meg a
DISP.
gombot, majd
válassza a [Dátum/id
ő
] lehet
ő
séget
a
vagy a
gombbal.
A következ
ő
eljárásokkal rányomtathatja a dátumot
azokra a képekre is, amelyekr
ő
l hiányzik a dátum-
bélyegz
ő
.
• Állítsa be a fényképez
ő
gép DPOF (Digital Print Order Format)
funkcióját.
Állítsa a
(Nyomtatás) menüben a [Nyomtatási beállítás] [Dátum]
beállítását [Be] érték
ű
re.
• Csatlakoztassa a fényképez
ő
gépet egy nyomtatóhoz,
és nyomtassa rá a dátumot.
Lásd:
Közvetlen nyomtatási útmutató
.
• Tegyen memóriakártyát a nyomtatóba, és nyomtassa ki
a dátumot.
Lásd a nyomtató használati útmutatóját.
• Használja a mellékelt szoftvert.
Lásd:
Szoftver használati útmutató
.
Sample
This manual is suitable for devices