Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 221 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 221 of 226
219
Védjegyek
• A Windows, a Windows Vista és a Windows Vista embléma
a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh, a Mac embléma, a QuickTime és a QuickTime
embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az SDHC embléma védjegy.
Copyright © Canon Inc. 2008 Minden jog fenntartva.
A felel
ő
sség kizárása
• Ez az útmutató a lehet
ő
legnagyobb gondossággal és
körültekintéssel készült a benne található információk pontossága
és teljessége érdekében. Az ennek ellenére el
ő
forduló hibákért és
hiányosságokért nem vállalunk felel
ő
sséget.
• A Canon fenntartja magának a jogot, hogy az itt bemutatott hardver
és szoftver m
ű
szaki adatait bármikor, el
ő
zetes figyelmeztetés
nélkül megváltoztassa.
• A Canon el
ő
zetes, írásos engedélye nélkül tilos az útmutató
bármely részének bármely formában vagy módon való
reprodukálása, közlése, másolása, visszakeres
ő
rendszeren
történ
ő
tárolása vagy lefordítása bármely nyelvre.
• A Canon semmilyen felel
ő
sséget nem vállal a fényképez
ő
gép,
a szoftver, az SD memóriakártyák (SD kártyák), a személyi
számítógépek és a csatlakoztatott eszközök nem rendeltetésszer
ű
kezeléséb
ő
l vagy hibás m
ű
ködéséb
ő
l, valamint a nem Canon
gyártmányú SD kártyák használatából származó adathibákért és
adatvesztésért.
Sample
This manual is suitable for devices