Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 22 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 226
Els
ő
lépések
A dátum beágyazása a képadatokba
20
A dátum beágyazása a képadatokba
Ez a fejezet a dátumadatoknak a felvétel során történ
ő
képekbe
ágyazásáról (Dátumbélyegz
ő
) szól.
• Beágyazása után a dátumbélyegz
ő
nem törölhet
ő
a képadatokból.
Ellen
ő
rizze a fényképez
ő
gépen a dátum és az id
ő
megfelel
ő
beállítását
(12. old.)
.
• A rögzített képpontok számának beállítása 2M (1600 x 1200), míg
a tömörítésé
(Finom) – ez L-méret
ű
vagy levelez
ő
lap méret
ű
nyomatok készítésére alkalmas.
1.
Válasszon egy felvételi üzemmódot.
1. Állítsa a módkapcsolót a
(Felvétel készítése) értékre.
2. Nyomja meg a
gombot.
3. A
vagy a
gombbal válassza az
(Automatikus)
lehet
ő
séget.
• A
(Digitális makró) és a
(Panoráma funkc.) felvételi
mód nem választható.
gombok
Módkapcsoló
gomb
gomb
Sample
This manual is suitable for devices