Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 207 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 207 of 226
205
Függelék
Váz
A fényképez
ő
gép vázának tisztítását puha ruhával vagy
szemüvegtisztító törl
ő
vel végezze.
Objektív
A felgyülemlett por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet,
majd puha ruhával óvatosan távolítsa el a maradék szennyez
ő
dést.
A Keres
ő
és az LCD-kijelz
ő
A por eltávolításához használjon légfúvós porecsetet. Ha szükséges,
puha ruhával vagy szemüvegtisztító törl
ő
vel óvatosan távolítsa el
a maradék szennyez
ő
dést.
A fényképez
ő
gép karbantartása
A fényképez
ő
gép tisztításához soha ne használjon oldószert,
benzint, szintetikus tisztítószert vagy vizet. Ezek az anyagok
deformálhatják vagy károsíthatják a készüléket.
A fényképez
ő
gép vázához és az objektívhez soha ne
használjon szintetikus tisztítószert. A makacs szennyez
ő
dések
eltávolítását bízza a legközelebbi Canon ügyfélszolgálatra
(ezek elérhet
ő
ségér
ő
l a European Warranty System (EWS,
Európai Garancia Rendszer) cím
ű
kiadványban tájékozódhat).
Soha ne dörzsölje, és ne nyomja meg túl er
ő
sen az
LCD-kijelz
ő
t. Ez károsíthatja azt, és más problémákhoz
is vezethet.
Sample
This manual is suitable for devices