Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 205 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 205 of 226
203
Függelék
Nagy teljesítmény
ű
vaku, HF-DC1
A kiegészítésként használható vakuval olyan távolabbi témákról
is készíthet
ő
felvétel, amelyek megvilágítására a fényképez
ő
gép
bels
ő
vakuja már nem képes. A keret segítségével szerelje fel
a nagy teljesítmény
ű
vakut a fényképez
ő
gépre az ábra szerint.
Az alábbiak mellett olvassa el a vakuhoz kapott használati útmutatót is.
A küls
ő
vaku használata (külön vásárolható)
Minél kisebb az akkumulátor kapacitása, annál hosszabb
lesz a vaku töltési ideje. Ha nem használja, mindig kapcsolja
ki a vakut.
A vaku használata közben legyen óvatos, ne érintse meg
a vaku ablakát vagy fényérzékel
ő
jét.
A vaku akkor is villanhat, ha a közelben másik vakut
használnak.
Nappali, kültéri felvételeknél, vagy ha nincs fényvisszaver
ő
tárgy, el
ő
fordulhat, hogy nem villan a nagy teljesítmény
ű
vaku.
Sorozatfelvételnél a vaku csak az els
ő
felvételnél villan.
Megfelel
ő
en húzza meg a rögzít
ő
csavarokat, hogy ne
lazulhassanak ki. Ennek elmulasztása a fényképezogép
és a vaku sérülését okozhatja.
Állvány
foglalata
Keret
(a vakuhoz mellékelve)
Sample
This manual is suitable for devices