Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 203 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 203 of 226
201
Függelék
Ha a memóriakártya címkéjére ír, ne használjon ceruzát vagy
golyóstollat, ezt kizárólag puha hegy
ű
(például filc) tollal tegye.
Ne használja és ne tárolja a memóriakártyát a következ
ő
helyeken:
• pornak vagy homoknak kitett helyek,
• magas páratartalmú vagy h
ő
mérséklet
ű
helyek.
Mivel az elektromos zaj vagy a statikus elektromosság, illetve
a fényképez
ő
gép vagy a memóriakártya hibás m
ű
ködése miatt
a memóriakártyára rögzített adatok egy része vagy egésze
károsodhat vagy törl
ő
dhet, azt javasoljuk, hogy a fontos
adatokról készítsen biztonsági másolatot.
Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya formázása az összes
adatot törli, beleértve a védett képeket is.
Célszer
ű
az adott fényképez
ő
gépen formázott memóriakártyát
használni.
• A fényképez
ő
géphez kapott kártya további formázás nélkül
használható.
• A fényképez
ő
gép hibás m
ű
ködésének gyakran a sérült
memóriakártya az oka. A memóriakártya újraformázása általában
megoldja a problémát.
• A nem Canon gyártmányú memóriakártyák hibás m
ű
ködését is
gyakran megoldja a formázás.
• El
ő
fordulhat, hogy a más fényképez
ő
gépen, a számítógépen
vagy egyéb eszközön formázott memóriakártyák nem m
ű
ködnek
megfelel
ő
en ebben a fényképez
ő
gépben. Ekkor formázza újra
a memóriakártyát a fényképez
ő
gépen.
Ha a fényképez
ő
gépen formázott memóriakártya nem m
ű
ködik
megfelel
ő
en, kapcsolja ki a fényképez
ő
gépet, és helyezze be
újra a memóriakártyát. Ezután kapcsolja be a fényképez
ő
gépet,
és hajtsa végre újra a formázást.
Legyen óvatos a memóriakártya szállításakor vagy
eldobásakor. A memóriakártyán található adatok törlése vagy a
memóriakártya formázása csak a kártyán található fájlkezelési
információkat módosítja, és biztosítja az adatok teljes törlését.
Amikor eldob egy memóriakártyát, a személyes adatok
kiszivárgásának megel
ő
zése érdekében végezzen további
óvintézkedéseket, pl. fizikailag semmisítse meg a memória-
kártyát.
Sample
This manual is suitable for devices