Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 202 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 202 of 226
200
Mivel a fényképez
ő
gép lítium-ion akkumulátort használ,
feltöltése el
ő
tt nem szükséges lemeríteni.
A teljes töltöttség biztosítása érdekében a használat napján
vagy egy nappal el
ő
tte célszer
ű
az akkumulátort feltölteni.
• A feltöltött akkumulátorok használat nélkül is veszítenek
töltésükb
ő
l.
A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez 1 óra és
30 perc szükséges (a Canon tesztelési szabványai szerint).
• A töltést 5 és 40 °C közötti h
ő
mérsékleten javasolt végrehajtani.
• A töltési id
ő
függ a környezeti h
ő
mérséklett
ő
l és az akkumulátor
töltöttségi szintjét
ő
l.
Ha az akkumulátor teljesítménye a teljes feltöltés ellenére
is jelent
ő
sen csökken, akkor az elhasználódott, és ki kell
cserélni.
A memóriakártya
Az SD és az SDHC memóriákártyák írásvédelmi kapcsolója
A memóriakártyák érzékeny elektronikus eszközök.
A memóriakártyát ne hajlítsa meg, ne tegye ki er
ő
hatásnak,
ütésnek vagy rázásnak.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani a memória-
kártyát.
Ügyeljen arra, hogy a memóriakártya hátoldalán található
csatlakozók ne érintkezzenek szennyez
ő
déssel, vízzel vagy
egyéb tárggyal. Ne érintse meg ezeket kezével vagy
fémtárggyal.
Ne távolítsa el a memóriakártya eredeti címkéjét, és ne
ragasszon rá másik címkét.
Tolja a kapcsolót
fels
ő
állásba.
Tolja a kapcsolót alsó
állásba. (Így megvédheti
a kártyán lév
ő
képeket
és egyéb adatokat.)
Írásvédelmi kapcsoló
Írás/törlés lehetséges
Írás/törlés nem lehetséges
Sample
This manual is suitable for devices