Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 200 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 200 of 226
198
A kompakt hálózati adaptert és az akkumulátortölt
ő
t ne
csatlakoztassa egyéb eszközökhöz, például transzformátorhoz,
mert ez hibás m
ű
ködéshez, túlzott h
ő
termeléshez, t
ű
zhöz,
áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.
Vaku
Ne használja a vakut, ha az nedves, poros, vagy valamilyen
tárgy rátapadt.
Ügyeljen arra, hogy felvétel közben ne takarja el a vakut ujjaival
vagy ruhájával.
A vaku megsérülhet, és füstöt vagy zajt bocsáthat ki. A felhalmozódó
h
ő
károsíthatja a vakut.
Ne érintse meg a vaku felületét, ha rövid id
ő
n belül azzal
készített több felvételt.
Ez égési sérülést okozhat.
Kezelési el
ő
írások
A fényképez
ő
gép
A készülék hibás m
ű
ködésének és az elektromágneses
hullámok okozta sérülésének megakadályozása érdekében
soha ne tegye a fényképez
ő
gépet motorok vagy er
ő
s mágneses
mez
ő
t kibocsátó berendezés közelébe.
Ez a fényképez
ő
gép hibás m
ű
ködését vagy a rögzített képek
károsodását okozhatja.
Amikor hideg helyr
ő
l meleg helyre viszi a fényképez
ő
gépet,
a lecsapódás megakadályozása érdekében tegye a készüléket
lezárt nejlonzsákba, és csak a környezet h
ő
mérsékletéhez való
alkalmazkodás után vegye ki bel
ő
le.
Ha valami mégis páralecsapódást okoz a fényképez
ő
gépben,
vegye ki a memóriakártyát és az akkumulátort, és hagyja pihenni
a készüléket szobah
ő
mérsékleten, amíg a nedvesség el nem párolog.
Az akkumulátor
Az akkumulátor csatlakozóit tartsa mindig tisztán.
Az elszennyez
ő
dött csatlakozókkal rossz lehet az érintkezés az
akkumulátor és a fényképez
ő
gép között. Az akkumulátor töltése
vagy a használata el
ő
tt puha ruhával tisztítsa meg a csatlakozókat.
Sample
This manual is suitable for devices