Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 20 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 226
Els
ő
lépések
Nyomtatás
18
Nyomtatás
1.
Csatlakoztassa a fényképez
ő
gépet közvetlen
nyomtatásra alkalmas nyomtatóhoz.
• Akassza be a körmét vagy a csuklószíj huzalcsíptet
ő
jét
a fényképez
ő
gép fed
ő
lapjának alsó széle alá, nyissa fel,
és dugja be ütközésig az interfészkábelt.
• A csatlakoztatás további részleteiért lásd az adott nyomtató
felhasználói útmutatóját.
A Canon gyártmányú nyomtatók mellett a PictBridge protokollnak
megfelel
ő
egyéb nyomtatók is használhatók. A részleteket lásd:
Közvetlen nyomtatási útmutató
2.
Kapcsolja be a nyomtatót.
3.
Állítsa a fényképez
ő
gép módkapcsolóját a
(Lejátszás) értékre, és kapcsolja be a készüléket.
• A
gomb kéken világít.
4.
A
vagy a
gombbal jelölje ki a nyomtatni kívánt
képet, majd nyomja meg a
gombot.
• A
gomb kéken villog, és megkezd
ő
dik a nyomtatás.
• Miután a nyomtatás véget ér, kapcsolja ki a fényképez
ő
gépet
és a nyomatót, majd válassza le a kábelt.
gomb
ON/OFF gomb
Módkapcsoló
/
gombok
Interfészkábel
DIGITAL csatlakozó
Sample
This manual is suitable for devices