Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 199 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 199 of 226
197
Függelék
Óvintézkedések
Eszközök
Ne üljön le, ha a fényképez
ő
gép a ruhája farzsebében van.
Ez a fényképez
ő
gép hibás m
ű
ködéséhez vagy az LCD-kijelz
ő
sérüléséhez vezethet.
A csuklószíjjal hordva vagy tartva a fényképez
ő
gépet ügyeljen
arra, hogy ne üsse hozzá semmihez, és ne tegye ki er
ő
s
ütésnek vagy rázkódásnak.
Vigyázzon, ne üsse meg és ne nyomja er
ő
sen az objektív végét.
A fentiek az ön vagy a készülék sérülését okozhatják.
Ha vízparton vagy szeles helyen használja a fényképez
ő
gépet,
ügyeljen, hogy ne kerüljön por vagy homok a készülék
belsejébe.
Ez a fényképez
ő
gép hibás m
ű
ködéséhez vezethet.
Ne tárolja az eszközöket nedves vagy poros helyen.
Ügyeljen arra, hogy fémtárgyak (például hajt
ű
vagy kulcs),
illetve por ne kerüljön érintkezésbe a tölt
ő
csatlakozóival.
Ezekben az esetekben t
ű
z, áramütés vagy egyéb károsodás
következhet be.
Az eszközök használatánál, elhelyezésénél vagy tárolásánál
kerülje az er
ő
s napfénynek vagy magas h
ő
mérsékletnek kitett
helyeket, ilyen például a gépkocsik m
ű
szerfala vagy
kalaptartója.
Ügyeljen arra, hogy az eszközöket megfelel
ő
feszültség
ű
konnektorhoz csatlakoztassa. Ne használja ezeket, ha a vezeték
vagy a csatlakozó megsérült, illetve nem illeszkedik teljesen
a konnektorba.
Az eszközöket csak megfelel
ő
szell
ő
zés
ű
helyen használja.
A fenti esetekben szivárgás, túlmelegedés vagy robbanás
következhet be, ami t
ű
zhöz és égési vagy egyéb sérülésekhez
vezethet. A magas h
ő
mérséklet emellett a burkolat deformálódását
is okozhatja.
Ha hosszabb ideig nem használja a fényképez
ő
gépet, vegye
ki az elemet a fényképez
ő
gépb
ő
l vagy az akkumulátortölt
ő
b
ő
l,
és tárolja az eszközöket biztonságos helyen.
Az elem lemerülhet.
Sample
This manual is suitable for devices