Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 198 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 198 of 226
196
Az esetleges t
ű
z és más veszélyek elkerülése érdekében
az újratöltés után és használaton kívül az akkumulátortölt
ő
és a kompakt hálózati adapter csatlakozóját húzza ki
a konnektorból és a fényképez
ő
gépb
ő
l.
A töltés alatt az akkumulátortölt
ő
re ne helyezzen semmilyen
tárgyat, például asztalterít
ő
t, sz
ő
nyeget vagy párnát.
A hosszú ideig csatlakoztatva hagyott egységek túlmelegedhetnek,
deformálódhatnak és tüzet okozhatnak.
Csak a megadott akkumulátortölt
ő
t használja az elemek
töltésére.
Az akkumulátortölt
ő
t és a kompakt hálózati adaptert kizárólag
ehhez a fényképez
ő
géphez tervezték. Ne használja azt más
termékekkel vagy elemekkel.
Fennáll a túlmelegedés és a deformálódás veszélye, ami tüzet vagy
áramütést okozhat.
Miel
ő
tt eldobna egy elemet, ragassza le az érintkez
ő
ket
valamilyen szigetel
ő
anyaggal, hogy közvetlenül ne
érintkezhessenek más tárgyakkal.
A szeméttárolóban az érintkez
ő
k más tárgyak fém részeivel
érintkezve tüzet vagy robbanást okozhatnak.
Egyebek
Ne villantsa a vakut közelr
ő
l emberek vagy állatok szemébe.
Az er
ő
s fény látáskárosodást okozhat.
Ha vakut használ, ne fényképezzen kisgyermeket egy méternél
közelebbr
ő
l.
A mágneses terekre érzékeny tárgyakat (például hitelkártyát)
tartsa távol a fényképez
ő
gép hangszórójától.
Ennek elmulasztása ezeknél a tárgyaknál adatvesztéshez vagy
meghibásodáshoz vezethet.
Sample
This manual is suitable for devices