Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 196 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 196 of 226
194
Függelék
• A fényképez
ő
gép használata el
ő
tt feltétlenül olvassa el az itt
következ
ő
tudnivalókat. A fényképez
ő
gépet minden esetben csak
az el
ő
írásoknak megfelel
ő
en használja.
• A következ
ő
oldalakon található biztonsági el
ő
írások azt a célt
szolgálják, hogy biztonságosan és rendeltetésszer
ű
en használhassa
a fényképez
ő
gépet és tartozékait, és így elkerülhesse a személyi
sérüléseket vagy az eszközök károsodását.
• Az eszközök kifejezés a fényképez
ő
gépre, az akkumulátortölt
ő
re
vagy a külön rendelhet
ő
kompakt hálózati adapterre vonatkozik.
• Az elem szóval az akkumulátoregységre hivatkozunk.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmeztetések
Eszközök
Ne irányítsa a fényképez
ő
gépet er
ő
s fényforrás
(például napsütéses napon a nap) felé.
Ez károsíthatja szemét és a fényképez
ő
gép CCD-jét.
Az eszközöket úgy tárolja, hogy gyerekek és csecsem
ő
k
ne férhessenek hozzá.
• Csuklószíj: a gyermek nyakára tekered
ő
szíj fulladást okozhat.
• Memóriakártya: Veszélyes, ha véletlenül lenyelik. Ha ez történik,
azonnal hívjon orvost.
Ne próbálja meg szétszerelni vagy átalakítani az eszközök
egyetlen olyan részét sem, amelynek szétszerelésér
ő
l nincs
kifejezett leírás az útmutatóban.
A nagyfeszültség
ű
áramütés elkerülése érdekében ne érintse
meg a fényképez
ő
gép vakuját, ha az megsérült.
Azonnal hagyja abba az eszközök használatát, ha azok füstöt
vagy ártalmas gázt bocsátanak ki.
Sample
This manual is suitable for devices