Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 195 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 195 of 226
193
Üzenetek
Nem végrehajtható!
Nem menthet
ő
a nyomtatás, az átvitel vagy a diavetítés
beállításainak egy része.
Nem kiválasztható kép.
Nem JPEG-képhez próbált meg nyomtatási beállításokat megadni.
Nem választható!
Amikor a Saját kategória funkciót használva képtartományt jelölt
ki a kategorizáláshoz, képeket védelemmel látott el, képeket törölt
vagy nyomtatási beállításokat adott meg, olyan fájlt választott els
ő
képnek, amelynek száma magasabb az utolsó kép fájlszámánál,
olyan fájlt választott utolsó képnek, amelynek száma kisebb az els
ő
kép fájlszámánál. Vagy több mint 501 képet adott meg.
Kapcsolati hiba
A számítógép nem tudta áttölteni a képet, mivel már sok (kb. 1000)
kép található a memóriakártyán. USB kártyaolvasó vagy PCMCIA
kártya adapter segítségével töltse le a képeket.
Obj.hiba, indítsa újra gépét!
Hiba lépett fel az objektív mozgatása során, a készülék
automatikusan kikapcsolt. Ez a hiba akkor léphet fel, ha megfogja
a mozgó objektívet, vagy olyan helyen fényképez, ahol a leveg
ő
ben
nagyon sok por vagy homok van. Kapcsolja be újra a fény-
képez
ő
gépet, és próbálja meg folytatni a felvételt vagy lejátszást.
Ha viszont ez a hibaüzenet újra megjelenik, forduljon a Canon
ügyfélszolgálatához, mert az objektívvel lehet probléma.
Exx
(xx: szám) A fényképez
ő
gép hibát észlelt. Kapcsolja ki, majd be,
és készítsen felvételt, vagy jelenítsen meg képet. A probléma
továbbra is fennáll, ha a hibakód újból megjelenik. Jegyezze fel
a számot, és forduljon a Canon ügyfélszolgálatához. Ha a hibakód
közvetlenül felvétel készítése után jelenik meg, el
ő
fordulhat, hogy
nem sikerült a felvétel. Ellen
ő
rizze a képet lejátszás üzemmódban.
Sample
This manual is suitable for devices