Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 190 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 190 of 226
188
Lejátszás
Nem lehet képeket megjeleníteni.
Másik fényképez
ő
géppel
készített vagy
számítógépen szerkesztett
képeket próbált
megjeleníteni.
A nem megjeleníthet
ő
számítógépes
képeket úgy tekintheti meg, hogy
a kapott programmal tölti
ő
ket fel
a fényképez
ő
gépre.
A fájl nevét számítógépen
megváltoztatták, vagy
módosult a fájl elérési
útvonala.
Állítsa be a fájlnevet vagy az elérési
útvonalat a fényképez
ő
gép
fájlformátumának és -szerkezetének
megfelel
ő
en. A részletes ismertetést
a
Szoftver használati útmutató
tartalmazza.
A képek nem szerkeszthet
ő
k.
Másik fényképez
ő
géppel készített egyes képek nem
szerkeszthet
ő
k.
Nem megfelel
ő
a videók lejátszása.
Ha a felvételnél nagy volt a rögzített képpontok száma és
a képfrekvencia, lassú olvasású memóriakártyáról lejátszva
a m
ű
velet átmenetileg leállhat.
Képkiesés és hanghiba is el
ő
fordulhat, ha nem megfelel
ő
er
ő
forrásokkal rendelkez
ő
számítógépen játssza le a videót.
El
ő
fordulhat, hogy a fényképez
ő
géppel készített videófelvételeket
más készülékeken nem lehet megfelel
ő
módon lejátszani.
Lassú a képek beolvasása a memóriakártyáról.
A memóriakártyát más
eszközön formázták.
Használjon az ezen
a fényképez
ő
gépen formázott
memóriakártyát
(168. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices