Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 19 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 226
Els
ő
lépések
Törlés
17
Törlés
1.
Nyomja meg az ON/OFF gombot.
2.
Állítsa a módkapcsolót a
(Lejátszás) értékre.
3.
A
vagy a
gombbal jelölje ki a törölni kívánt képet,
majd nyomja meg a
gombot.
4.
Ellen
ő
rizze a [Törlés] kijelölését,
és nyomja meg a
gombot.
• A törlés helyett inkább ki szeretne
lépni, válassza a [Mégse] lehet
ő
séget.
Vegye figyelembe, hogy a törölt képek nem állíthatók vissza.
Kell
ő
körültekintéssel járjon tehát el a képek törlésénél.
gomb
gomb
ON/OFF gomb
Módkapcsoló
/
gombok
Sample
This manual is suitable for devices