Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 189 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 189 of 226
187
Hibaelhárítás
Videó felvétele
Helytelenül jelenik meg a felvételi id
ő
, vagy váratlanul leáll
a felvétel.
A használt memóriakártya
a következ
ő
típusok
valamelyikébe tartozik:
- lassú rögzítés
ű
memóriakártya,
-
másik fényképez
ő
gépen
vagy számítógépen
formázott memóriakártya,
-
korábban többször törölt
memóriakártya.
Bár a felvételi id
ő
helytelenül jelenhet
meg, de a videó megfelel
ő
en
a memóriakártyára kerül. Pontosan
fog megjelenni a felvételi id
ő
,
ha ezen a fényképez
ő
gépen
formázott memóriakártyát használ
(a lassú rögzítés
ű
kártyák
kivételével)
(168. old.)
.
„!” jelenik meg az LCD-kijelz
ő
n, és a felvétel
automatikusan leáll.
Nincs elegend
ő
szabad hely
a fényképez
ő
gép bels
ő
memóriáján.
A megoldás a következ
ő
lehet:
-
a felvétel el
ő
tt hajtsa végre
a memóriakártya alacsony
szint
ű
formázását
(168. old.)
,
- csökkentse a rögzített képpontok
számát
(68. old.)
,
-
használjon nagy sebesség
ű
memóriakártyát (például
SDC-512MSH).
Nem m
ű
ködik a zoom.
Videofelvétel készítése
közben elmozdította
a zoom kart.
A zoom beállítását a videó felvétele
el
ő
tt hajtsa végre
(60. old.)
.
A digitális zoom elérhet
ő
a felvétel
közben, de csak Normál videó
módban
(60. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices