Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 188 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 188 of 226
186
A szem vörösen jelenik meg.
Sötét környezetben vaku
használatakor a fény
visszaver
ő
dik a szemb
ő
l.
Állítsa a [Vaku beállításai] között [Be]
érték
ű
re a [Vö.sz. lámpa] beállítást
(77. old.)
. Az üzemmód akkor
hatékony, ha a fotóalany a vörös-
szem hatását csökkent
ő
lámpába
néz. Kérje meg a fotóalanyt, hogy
közvetlenül a lámpába nézzem.
Még jobb eredmény érhet
ő
el,
ha beltéri felvételnél növeli
a megvilágítást, vagy közelebbr
ő
l
készít felvételt. A hatékonyság
növelése érdekében a vörös-szem
hatását csökkent
ő
lámpa villanása
után kb. 1 másodperccel történik az
exponálás.
Ha [Be] érték
ű
re állította a [Vaku
beállításai] között a [Vö.sz. lámpa]
beállítást, a fényképez
ő
gép
automatikusan kijavítja a vörösen
megjelen
ő
szemeket a felvétel során,
és rögzíti a képet a memóriakártyára.
A vörösszem-hibával felvett képek
kijavíthatók a
menü [Vörösszem-
korrekció] funkciójával
(136. old.)
.
Lelassul a sorozatfelvételek készítése.
Lecsökkent a memóriakártya
teljesítménye.
A sorozatfelvételek teljesítményének
javítása érdekében mentse az összes
képet számítógépre, majd a fényké-
pez
ő
gépen hajtsa végre a memória-
kártya formázását
(168. old.)
.
Hosszú ideig tart a képek rögzítése a memóriakártyára.
A memóriakártyát más eszközön
formázták.
Használjon az ezen a
fényképez
ő
gépen formázott
memóriakártyát
(168. old.)
.
Az objektív nem húzódik vissza.
Bekapcsolt állapotban kinyitotta
a memóriakártya/akkumulátor
fedelét.
Miután lezárta a memóriakártya/
akkumulátor fedelét, kapcsolja be,
majd ki a fényképez
ő
gépet.
Sample
This manual is suitable for devices