Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 187 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 187 of 226
185
Hibaelhárítás
Túl világos a téma a rögzített képen, vagy a kép
fehéren villog.
Túl közeli a téma, így túl er
ő
s
a vaku.
A beépített vaku használatakor
adott távolságon belüli témáról
készítsen felvételt
(207. old.)
.
A téma túlexponált, mert túl
sötét a környezet.
Állítson be negatív (–) expozíció-
kompenzációt
(97. old.)
.
Használja az AE rögzítést
vagy a fénymérési funkciókat
(95.
,
98. old.)
.
Túl sok fény kerül közvetlenül
a fényképez
ő
gépbe vagy
ver
ő
dik vissza a témáról.
Más szögb
ő
l készítsen felvételt.
Be van kapcsolva a vaku.
Kapcsolja a vakut
(Vaku ki)
állásba
(64. old.)
.
Zajos a kép.
Túl nagy az ISO érzékenység.
A magasabb ISO érzékenység és
az
(Nagy ISO automatikus)
beállítás növelheti a kép
zajosságát. A jobb képmin
ő
ség
érdekében a lehet
ő
legkisebb ISO
érzékenységet használja
(71. old.)
.
Az
,
,
,
,
,
és
üzemmódban nagyobb lesz az ISO
érzékenység, és zaj jelenhet meg.
Fehér pontok jelennek meg a képen.
A vaku fénye visszaver
ő
dik a
leveg
ő
ben lév
ő
porszemekr
ő
l
vagy rovarokról. Ez a jelenség
különösen a nagy látószög
ű
felvételeknél tapasztalható.
Ez a digitális fényképez
ő
gépekre
jellemz
ő
jelenség nem utal hibás
m
ű
ködésre.
Sample
This manual is suitable for devices