Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 186 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 186 of 226
184
A kép homályos vagy életlen.
A fényképez
ő
gép bemozdult
a zárkioldó gomb
megnyomásakor.
Lásd „A
ikon jelenik meg” cím
ű
részt
(182. old.)
.
Az AF segédfény [Ki]
állapotban van.
Sötét környezetben, ahol
a fényképez
ő
gép nehezen tudja
beállítani az élességet, az AF
segédfény segít ebben. Mivel
az AF segédfény nem m
ű
ködik,
ha ki van kapcsolva, állítsa [Be]
állapotba
(53. old.)
. Ügyeljen arra,
hogy kezével vagy más tárggyal ne
zárja el az AF segédfény útját.
A téma kívül esik
a mélységélességen.
A megfelel
ő
fókusztávolságon
belüli témáról készítsen felvételt
(206. old.)
.
Lehet, hogy a véletlenül bekapcsolt
egy funkciót (pl. makró). Törölje
a beállítást.
A téma nehezen állítható
élesre.
A felvétel elkészítéséhez rögzítse
az élességet, vagy használja az
AF rögzítés funkciót
(94. old.)
.
Túl sötét a téma a rögzített képen.
Túl gyenge a téma
megvilágítása.
Állítsa a vakut
(Vaku
bekapcsolva) értékre
(64. old.)
.
A téma alulexponált, mert túl
világos a környezet.
Állítson be pozitív (+)
expozíciókompenzációt
(97. old.)
.
Használja az AE rögzítést
vagy a fénymérési funkciókat
(95.
,
98. old.)
.
A téma a vaku hatótávolságán
kívül esik.
A beépített vaku használatakor
adott távolságon belüli témáról
készítsen felvételt
(207. old.)
.
A felvétel el
ő
tt növelje az ISO
érzékenységet
(71. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices