Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 185 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 185 of 226
183
Hibaelhárítás
Zajos kijelz
ő
vagy a tárgy mozgása szabálytalanul jelenik meg.
A fényképez
ő
gép automa-
tikusan világosabbra vette az
LCD-kijelz
ő
n megjelen
ő
képet, hogy jobban látható
legyen sötét környezetben
készül
ő
felvételnél
(59. old.)
.
Ez nincs hatással a rögzített képre.
Felvétel készítése
A fényképez
ő
gép nem készít felvételt.
A fényképez
ő
gép lejátszás
üzemmódban van vagy
számítógéphez/nyomtatóhoz
van csatlakoztatva.
Váltson felvétel üzemmódba
(43. old.)
.
A vaku tölt.
A jelz
ő
fény narancssárgán világít,
ha feltölt
ő
dött a vaku. Akkor már tud
felvételt készíteni
(44. old.)
.
Megtelt a memóriakártya.
Tegyen be másik memóriakártyát
(9. old.)
.
Ha szükséges, hely
felszabadításához töltse át
a képeket számítógépre, majd
törölje azokat a memóriakártyáról.
A memóriakártya nincs
megfelel
ő
en formázva.
Formázza a memóriakártyát
(168. old.)
.
Ha az újraformázás sem segít,
valószín
ű
leg megsérültek a
memóriakártya logikai áramkörei.
Forduljon a legközelebbi Canon
ügyfélszolgálathoz.
Az SD vagy az SDHC
memóriakártya írásvédett.
Tolja a memóriakártya írásvédelmi
kapcsolóját a fels
ő
állásba
(200. old.)
.
A keres
ő
ben megtekintett kép és a rögzített kép
A rögzített képeken rendszerint
a téma nagyobb része látható,
mint amennyi a témából
a keres
ő
ben megtekinthet
ő
.
A kép tényleges méretét az
LCD-kijelz
ő
n ellen
ő
rizze. Közeli
felvételek készítése esetén
használja az LCD-kijelz
ő
t
(58. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices