Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 182 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 182 of 226
180
Hibaelhárítás
• Fényképez
ő
gép
(180. old.)
• A fényképez
ő
gép bekapcsolásakor
(181. old.)
• LCD-kijelz
ő
(181. old.)
• Felvétel készítése
(183. old.)
• Videó felvétele
(187. old.)
• Lejátszás
(188. old.)
• Akkumulátor/akkumulátortölt
ő
(189. old.)
• Megjelenítés televízión
(189. old.)
• Nyomtatás közvetlen nyomtatásra alkalmas nyomtatóval
(189. old.)
Fényképez
ő
gép
A fényképez
ő
gép nem m
ű
ködik.
A fényképez
ő
gép nincs
bekapcsolva.
Nyomja meg az ON/OFF gombot
(14. old.)
.
Nyitva van a memória-
kártya/akkumulátor fedele.
Ellen
ő
rizze a fedél biztonságos
zárását
(10. old.)
.
Az akkumulátor töltöttsége
nem elegend
ő
a fényképez
ő
gép
m
ű
ködtetéséhez
(a „Cseréljen akkumulátort”
üzenet jelenik meg).
Helyezzen be teljesen feltöltött
akkumulátort a fényképez
ő
gépbe
(8. old.)
.
Használja az ACK-DC10 hálózati
adaptert (külön rendelhet
ő
)
(202. old.)
.
Rossz az érintkezés
a fényképez
ő
gép és az
elemek (akkumulátorok)
csatlakozói között.
A töltés vagy a használat el
ő
tt puha
ruhával tisztítsa meg az érintkez
ő
ket
(198. old.)
.
Zaj hallható a fényképez
ő
gép belsejéb
ő
l.
Megváltozott a
fényképez
ő
gép vízszintes/
függ
ő
leges helyzete.
M
ű
ködésbe lépett a fényképez
ő
gép
helyzetérzékel
ő
rendszere. Nem
jelent hibás m
ű
ködést.
Sample
This manual is suitable for devices