Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 181 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 181 of 226
179
A fényképez
ő
gép testreszabása (Sajátgép beállítások)
[Indító hang]/[M
ű
ködési hang]/
[Önkioldó hang]/[Expozíciós
hang]:
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a
(Felvétel) lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
3.
A
vagy a
gombbal válassza a
(Regisztrálás)
lehet
ő
séget.
4.
Nyomja meg a
gombot.
A felvétel automatikusan leáll, amikor letelik a felvételi id
ő
.
Lejátszásához válassza a
(Lejátszás) elemet.
A bejegyzés helyett a kilépéshez válassza a
(Kilépés)
elemet.
4
Rendelje hozzá a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
az [OK]-t.
2.
Nyomja meg a
gombot.
A bejegyzés elvetéséhez válassza
a [Mégse] elemet.
A következ
ő
k nem jegyezhet
ő
k be Sajátgép-beállításként:
- videók,
- a hangjegyzet funkcióval rögzített hangok
(144. old.)
,
- a Hangrögzít
ő
vel felvett hangok
(146. old.)
.
Új Sajátgép-beállítás felvételekor az el
ő
z
ő
beállítás törl
ő
dik.
A Sajátgép-adatok létrehozásáról és felvételér
ő
l a további
tudnivalókat lásd:
Szoftver használati útmutató
.
Sample
This manual is suitable for devices