Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 178 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 178 of 226
176
Csatlakoztatás televízióhoz
A mellékelt audio/videokábelt használva képeket vehet fel vagy
játszhat le televízió segítségével.
Felvétel/lejátszás televízió segítségével
1
Kapcsolja ki a fényképez
ő
gépet és a televíziót.
2
Csatlakoztassa az audio/
videokábelt a fényképez
ő
gép
A/V OUT aljzatához.
Akassza be a körmét vagy
a csuklószíj huzalcsíptet
ő
jét
a fényképez
ő
gép fed
ő
lapjának alsó
széle alá, nyissa fel, és dugja be
ütközésig az audio/videokábelt.
3
Az audio/videokábel másik
végén lév
ő
csatlakozókat
helyezze a televízió VIDEO IN
és AUDIO IN aljzatába.
4
Kapcsolja be a televíziót, és állítsa be
a videocsatornát.
5
Kapcsolja be a fényképez
ő
gépet.
A videorendszer NTSC vagy PAL értékre állítható,
így alkalmazkodhat a helyi szabványokhoz
(56. old.)
.
Az alapértelmezett beállítás a régiótól függ:
-
NTSC: Japán, Egyesült Államok, Kanada, Tajvan stb.
-
PAL: Európa, Ázsia (Tajvan kivételével), Óceánia stb.
Ha nem megfelel
ő
a videorendszer beállítása, helytelenül
jelenhetnek meg a képek.
VIDEO
Sárga
Fekete
AUDIO
Sample
This manual is suitable for devices