Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 177 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 177 of 226
175
A fényképez
ő
gép beállítása
Az alapértelmezett értékek visszaállítása
1
Válassza a [Mind visszaáll]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Mind visszaáll] menüt.
4.
Nyomja meg a
gombot.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
az [OK]-t.
2.
Nyomja meg a
gombot.
A beállítások nem állíthatók vissza alaphelyzetbe,
ha a fényképez
ő
gép számítógéphez vagy nyomtatóhoz
van csatlakoztatva.
A következ
ő
beállítások nem állíthatók vissza alaphelyzetbe:
- a felvételi üzemmód;
-
az [Id
ő
zóna], a [Dátum/id
ő
], a [Nyelv] és a [Videorendszer]
a
menüben
(56. old.)
;
- az Egyéni fehéregyensúly funkcióval rögzített adatok
(101. old.)
;
- a [Szín kiválasztás]
(105. old.)
és a [Színcsere]
(107. old.)
üzemmódban megadott színek;
-
a Sajátgép újonnan felvett beállításai
(178. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices