Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 176 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 176 of 226
174
A fényképez
ő
gép intelligens helyzetérzékel
ő
vel rendelkezik, amely
felismeri a függ
ő
legesen tartott fényképez
ő
géppel készített kép
tájolását, és automatikusan elforgatja a képet az LCD-kijelz
ő
n.
Az Autom. forgatás funkció beállítása
1
Válassza az [Autom. forgatás]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
az [Autom. forgatás] lehet
ő
séget.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Be] vagy [Ki] lehetoséget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Ha az Autom. forgatás [Be]
állapotban van, és az LCD-kijelz
ő
n
részletes megjelenítési üzemmód
van beállítva a felvételnél, a
(normál),
(jobbra döntve)
vagy
(balra döntve) ikon jelenik meg a kijelz
ő
n.
A funkció helytelenül m
ű
ködhet, ha a fényképez
ő
gépet
egyenesen felfelé vagy lefelé irányítja. Ellen
ő
rizze, hogy
a
ikonon a nyíl a megfelel
ő
irányba mutat-e, és ha nem,
állítsa [Ki] állapotba az Autom. forgatás funkciót.
Az Autom. forgatás funkció [Be] állapota ellenére
a számítógépre áttöltött képek tájolása az áttöltéshez
használt szoftvert
ő
l függ.
Ha függ
ő
legesen tartott fényképez
ő
géppel készít felvételt, az
intelligens helyzetérzékel
ő
a kép tetejét és alját értékeli „fel”
és „le” irányként. A rendszer ezután a függ
ő
leges pozícióhoz
optimalizálja a fehéregyensúlyt, az expozíciót és az élességet.
Ezt akkor is végrehajtja, ha az Autom. forgatás funkció ki van
kapcsolva.
Sample
This manual is suitable for devices