Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 175 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 175 of 226
173
A fényképez
ő
gép beállítása
A mappalétrehozás dátumának és idopontjának beállítása
1
Válassza az [Új mappa]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
az [Új mappa] lehet
ő
séget.
4.
Nyomja meg a
gombot.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
az [Automatikusan] lehet
ő
séget,
majd a
vagy
gombbal válassza
ki a létrehozás dátumát.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
az [Id
ő
pont] lehet
ő
séget, majd a
vagy
gombbal válassza ki az id
ő
t.
3.
Nyomja meg kétszer a
gombot.
A megadott idop
ő
ntban a
ikon jelenik meg a kijelz
ő
n.
Az új mappa létrehozása után az ikon eltunik.
Minden mappába legfeljebb 2000 kép menthet
ő
. A 2000
felvétel elérésekor a fényképez
ő
gép automatikusan új mappát
hoz létre akkor is, ha a felhasználó nem hoz létre új mappákat.
Sample
This manual is suitable for devices