Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 173 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 173 of 226
171
A fényképez
ő
gép beállítása
A fájl- és mappaszámok
A fényképez
ő
gép a felvett képekhez a 0001 és 9999 közötti
tartományból egymást követ
ő
fájlszámot rendel, míg a mappákhoz
a 100 és a 999 közötti tartományból vett számot. Minden mappába
legfeljebb 2000 kép menthet
ő
.
• Ha nincs elegend
ő
hely, a képek új mappába kerülhetnek akkor is,
ha a képek száma a mappában 2000-nél kevesebb, mivel
a következ
ő
típusú képeket mindig ugyanabba a mappába
menti a fényképez
ő
gép:
- sorozatfelvétel képei,
- önkioldóval készített képek (saját id
ő
zítés),
- Panoráma funkc. üzemmódban készített képek,
- a Szín kiválasztás vagy a Színcsere üzemmódban készített
állóképek, ha az [Eredeti mentve] beállítása [Be].
• A képeket nem lehet lejátszani, ha ismétl
ő
d
ő
mappaszámok,
illetve a mappán beül ismétl
ő
d
ő
fájlszámok fordulnak el
ő
.
• A mappák felépítésér
ő
l és a képtípusokról a tudnivalókat lásd:
Szoftver használati útmutató
.
Létrehozott új mappa
Memóriakártya másikra
cserélése
Folyamatos
1. memóriakártya
1.
memóriakártya
2.
memóriakártya
Aut.
nullázás
1. memóriakártya
1.
memóriakártya
2.
memóriakártya
Sample
This manual is suitable for devices