Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 172 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 172 of 226
170
Az elkészített képekhez a fényképez
ő
gép automatikusan fájlszámot
rendel. A fájlszámozás módját beállíthatja.
A fájlszámozás beállítása
Folyamatos
Az utoljára felvett képnél eggyel nagyobb szám
hozzárendelése a képhez. Ez hasznos lehet, amikor az
összes képet együtt kezeli a számítógépen, mert elkerülheti
a fájlnevek ismétl
ő
dését mappa vagy memóriakártya*
váltásakor.
* Üres memóriakártya használatakor. Ha adatokat tartalmazó
memóriakártyát használ, a fényképez
ő
gép összehasonlítja
a legutóbb rögzített mappa és kép hétjegy
ű
számát a
memóriakártya utolsó képének hasonló adatával, és közülük
a nagyobbat használja az új képek számozásának alapjául.
Aut. nullázás
A mappa és a kép száma visszaáll a kezd
ő
értékre
(100-0001).* Ez a képek mappák szerinti kezelésénél
megfelel
ő
.
* Üres memóriakártya használatakor. Ha adatokat tartalmazó
memóriakártyát használ, a fényképez
ő
gép a kártyán legutóbb
rögzített mappa és kép hétjegy
ű
számát használja az új képek
számozásának alapjául.
1
Válassza a [Fájlszámozás]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Fájlszámozás] lehet
ő
séget.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Folyamatos] vagy [Aut. nullázás]
lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices