Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 17 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 226
Állóképek készítése
15
Els
ő
lépések
5.
Anélkül, hogy bármit módosítana, a kép elkészítéséhez
nyomja le teljesen a zárkioldó gombot.
Az expozíciós hang lesz hallható, és a gép rögzíti a képet.
A rögzített képek közvetlenül a készítésük után kb. 2 másodpercig
jelennek meg az LCD kijelz
ő
n (Megjelenítés). A kép megjelenítése
közben lehet felvételt készíteni.
Ha lenyomva tartja a zárkioldó gombot egy felvétel elkészítése után,
a kép látható marad a kijelz
ő
n.
A jelz
ő
fény zölden villog, és a fájlt a készülék a memóriakártyára menti.
Éles képek készítése
A fényképez
ő
gép automatikusan beállítja a fókuszt a zárkioldó gomb
félig történ
ő
lenyomásakor.*
* A zárkioldó gomb kétféleképpen nyomható meg. Az els
ő
lenyomási helyzetet
„félig történ
ő
lenyomásnak” nevezzük.
Néma beállítás
Ha a fényképez
ő
gép bekapcsolása közben megnyomja a
DISP.
gombot, azzal elnémítja a figyelmeztet
ő
hangok kivételével az
összes hangot a fényképez
ő
gépen. Ezek a beállítások a
(Beállít) menü [Némítás] pontjában változtathatók meg.
Rögtön teljesen
történ
ő
lenyomás
Felvétel:
zölden villog
Az élesség
beállítása:
félig történ
ő
lenyomással
Teljesen
történ
ő
lenyomás
Felvétel:
zölden villog
A fókuszpontban az
AF keret zölden jelenik
meg az LCD-kijelz
ő
n.
A felvétel el
ő
készítése
befejez
ő
dött: zölden
(a vaku használatakor
narancssárgán) világít
Helytelen
Helyes
Kétszer
megszólaló
hangjelzés
Sample
This manual is suitable for devices