Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 169 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 169 of 226
167
A fényképez
ő
gép beállítása
Áttérés a célhely id
ő
zónájára
4
Válassza a
(Világ) lehet
ő
séget.
1.
A
gombbal válassza a
lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
5
Válassza ki a célterületet.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a célhely id
ő
zónáját.
2.
Nyomja meg a
gombot.
A 3. lépés szerint a nyári id
ő
számítás
is beállítható.
1
Válassza az [Id
ő
zóna] lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
ki az [Id
ő
zóna] lehet
ő
séget.
4.
Nyomja meg a
gombot.
2
Válassza a
(Világ) lehet
ő
séget.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a
ikont.
2.
Nyomja meg kétszer a
gombot.
A célhely id
ő
zónájának módosításához
használja a
FUNC./SET
gombot.
Amikor áttér a célhely id
ő
zónájára, a
ikon jelenik meg
a kijelz
ő
n.
A hazai id
ő
zónához
viszonyított id
ő
eltérés
Sample
This manual is suitable for devices