Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 168 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 168 of 226
166
Ha külföldre utazik, a képeket a helyi dátum és id
ő
szerint készítheti el
a megfelel
ő
id
ő
zónára váltással, ha el
ő
z
ő
leg bejegyezte a megfelel
ő
id
ő
zónákat. Ekkor nincs szükség a Dátum/id
ő
beállítások módosítására.
A Hazai/Világ idozóna beállítása
Az energiatakarékos funkció nem m
ű
ködik diavetítés közben,
illetve amikor a fényképez
ő
gép számítógéphez van
csatlakoztatva.
A világóra beállítása
1
Válassza az [Id
ő
zóna] lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
ki az [Id
ő
zóna] lehet
ő
séget.
4.
Nyomja meg a
gombot.
2
Válassza a
(Hazai) lehet
ő
séget.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a
ikont.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Ha els
ő
alkalommal használja
a fényképez
ő
képet, ellen
ő
rizze, hogy
a jobbra látható kijelz
ő
megjelenik,
majd nyomja meg a
FUNC./SET
gombot.
3
Válassza ki a hazai id
ő
zónát.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
ki a hazai idozónát.
2.
Nyomja meg a
gombot.
A nyári id
ő
számítás beállításához a
vagy a
gombbal jelenítse meg a
ikont. Az id
ő
1 órával fog változni.
Sample
This manual is suitable for devices