Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 167 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 167 of 226
165
A fényképez
ő
gép beállítása
A fényképez
ő
gép beállítása
A fényképez
ő
gépen van energiatakarékos funkció, amely
automatikusan ki tudja kapcsolni az LCD-kijelz
ő
t.
Az energiatakarékos funkció beállítása
Autom.
kikapcs.
Ha az [Autom. kikapcs.] beállítás [Be] értékre van beállítva,
a fényképez
ő
gép kikapcsol a következ
ő
esetekben. Az ON/OFF
gomb megnyomásával a fényképez
ő
gép ismét bekapcsol.
Felvételi üzemmód: a fényképez
ő
gépen utoljára elvégzett
m
ű
veletet követ
ő
en kb. 3 perc múlva.
• Lejátszás üzemmód, csatlakoztatva a nyomtatóhoz:
a fényképez
ő
gépen utoljára elvégzett m
ű
veletet követ
ő
en
kb. 5 perc múlva.
Kijelz
ő
kikap.
Ha nem használja a fényképez
ő
gépet, felvétel üzemmódban az
LCD-kijelz
ő
automatikusan kikapcsol a megadott id
ő
elteltével,
az [Autom. kikapcs.] beállítás értékét
ő
l függetlenül. Az LCD-
kijelz
ő
újbóli bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombon
kívül bármelyik gombot, vagy állítsa a fényképez
ő
gépet
vízszintes vagy függ
ő
leges helyzetbe.
1
Válassza az [Energiatakarék]
beállítást.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
az [Energiatakarék] beállítást.
4.
Nyomja meg a
gombot.
2
Adja meg az energiatakarékos
üzemmód beállításait.
1.
A kívánt beállítást a
vagy a
gombbal választhatja ki.
2.
A
vagy a
gombbal beállíthatja
az értéket.
3.
Nyomja meg a
gombot.
3
Nyomja meg a
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices