Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 164 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 164 of 226
162
[Választások törlése]
2
Törölje a képkiválasztásokat.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
az [OK] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Ezzel visszatér a választási mód
képerny
ő
höz.
A [Mégse] lehet
ő
ség kiválasztása leállítja a m
ű
veletet.
A képek nyomtatása a fájlszám sorrendjében történik.
Legfeljebb 998 képet jelölhet ki.
Ha a fényképez
ő
gép egy nyomtatóhoz van csatlakoztatva,
a
gomb kéken világít. Ekkor a nyomtatás a következ
ő
m
ű
veletek végrehajtása után indul.
1. Nyomja meg a
gombot.
2. Ellen
ő
rizze, hogy a [Nyomtatás] értéket kiválasztotta,
majd nyomja meg a
FUNC./SET
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices