Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 163 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 163 of 226
161
Nyomtatási és átviteli beállítások
[Dátumválasztás]/[Kategóriaválasztás]/[Mappaválasztás]
[Minden kép választás]
2
Válassza ki a képeket.
1.
A nyomtatáshoz a
vagy a
gombbal válasszon egy dátumot,
kategóriát vagy mappaképet.
2.
Nyomja meg a
gombot.
A kijelölt képeken egy
bet
ű
jelenik meg.
A
FUNC./SET
gomb ismételt
megnyomása törli a beállítást.
Több dátumot, kategóriát vagy mappát is kiválaszthat.
A
vagy a
gombbal hagyjon jóvá minden dátumot,
kategóriát vagy mappát.
3.
Nyomja meg a
gombot.
3
Konfigurálja a nyomtatási beállításokat.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
az [OK] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Ezzel visszatér a választási mód
képerny
ő
höz.
A [Mégse] kiválasztásával törli
a kijelölt kép nyomtatási beállításait.
2
Konfigurálja a nyomtatási beállításokat.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
az [OK] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Ezzel visszatér a választási mód
képerny
ő
höz.
A [Mégse] kiválasztásával leállítja
a m
ű
veletet, és visszatér az
1. lépéshez.
Sample
This manual is suitable for devices