Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 159 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 159 of 226
157
Nyomtatási és átviteli beállítások
1
Válassza a [Nyomtatási
beállítás] lehet
ő
séget.
1.
Állítsa a módkapcsolót
értékre.
2.
Nyomja meg a
gombot.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
a
menüt.
4.
A
vagy a
gombbal válassza [Nyomtatási beállítás]
lehet
ő
séget.
5.
Nyomja meg a
gombot.
2
Fogadja el a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válasszon
egy menüelemet.
2.
A
vagy a
gombbal válasszon
egy beállítást.
3.
Nyomja meg a
gombot.
A Dátum és a Fájlszám beállításai a Nyomatformátum
függvényében az alábbiak szerint változnak:
- [Index]
A [Dátum] és a [Fájlszám] nem állítható [Be] értékre
egyszerre.
-
[Normál] és [Mindkett
ő
]
A [Dátum] és a [Fájlszám] [Be] értékre állítható egyszerre,
de a nyomtatható adatok a nyomtatótól függ
ő
en
változhatnak.
A
(Dátumbélyegz
ő
) módban
(20. old.)
beágyazott
dátummal létrehozott képek a [Dátum] beállításától
függetlenül mindig megjelennek a nyomaton. Ezért
el
ő
fordulhat, hogy ha a [Dátum] beállítása [Be], bizonyos
nyomtatók kétszer nyomtatják rá a képre a dátumot.
A dátum nyomtatása a
menü [Dátum/id
ő
] beállításánál,
megadott formátumban történik
(12. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices