Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 153 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 153 of 226
151
Lejátszás és törlés
A memóriakártyáról képeket törölhet.
Az összes kép törlése
Választ
Egyenként kijelölt képek törlése.
Tartomány kijelölése
Ha egy els
ő
és utolsó kép kijelölésével egy
tartományt akar törölni.
Dátumválasztás
A megadott dátumnak megfelel
ő
képek törlése.
Kategóriaválasztás
A kijelölt kategória képeinek törlése.
Mappaválasztás
A kijelölt mappa képeinek törlése.
Minden kép
A memóriakártyán lév
ő
összes kép törlése.
Ügyeljen arra, hogy a törölt képek nem állíthatók vissza.
Kell
ő
körültekintéssel járjon el a képek törlésénél.
A védett képeket ezzel a funkcióval nem lehet törölni.
1
Válassza a [Törlés] lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza a
lehet
ő
séget.
3.
Nyomja meg a
gombot.
2
Válasszon egy törlési módot.
1.
A
vagy a
gombbal
válasszon egy törlési módot.
A
MENU
gomb megnyomásával
visszatér az el
ő
z
ő
képerny
ő
höz.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices