Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 149 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 149 of 226
147
Lejátszás és törlés
A fontos képeket és videókat megvédheti a véletlenszer
ű
törlést
ő
l.
Visszafelé
A
FUNC./SET
gombbal visszatekerhet. Ilyenkor nem
hallható a hangjegyzet.
Gyors el
ő
re
A
FUNC./SET
gombbal el
ő
retekerhet. Ilyenkor nem
hallható a hangjegyzet.
Törlés
A jóváhagyást kér
ő
kijelz
ő
n válassza a [Törlés] vagy az
[Összes törlése] elemet, és nyomja meg a
FUNC./SET
gombot.
Védelem
Véd a véletlen törlések ellen. A
vagy a
gombbal
válasszon ki egy hangjegyzetet, majd a védelem
bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja meg
a
FUNC./SET
gombot.
Hanger
ő
A
vagy a
gombbal állíthatja be a hanger
ő
t.
Lásd:
Hangrögzít
ő
adatátviteli sebessége és a rögzíthet
ő
id
ő
tartam (becsült értékek)
(212. old.)
.
A felvétel automatikusan leáll, amikor megtelik
a memóriakártya.
A képek védelme
Választ
A védelem beállítása a képekhez egyenként
a megtekintésnél.
Tartomány kijelölése
Az els
ő
és utolsó kép kijelölésével egy tartományt
is kiválaszthat, és annak minden képét védheti.
Dátumválasztás
Adott dátumú képek védelme.
Kategóriaválasztás
Adott kategóriába tartozó képek védelme.
Mappaválasztás
Adott mappában lév
ő
képek védelme.
Minden kép
A memóriakártyán található összes kép védelme.
1
Válassza a [Védelem]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza a
lehet
ő
séget.
3.
Nyomja meg a
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices