Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 144 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 144 of 226
142
A felvett képek menthet
ő
k az eredetinél kisebb felbontásban.
Ha nincs elegend
ő
hely a memóriakártyán, a Saját
színbeállít. hatásai nem vehet
ő
k fel.
Bár a Saját színbeállít. hatásai többször is alkalmazhatók
egy képre, a kép min
ő
sége minden alkalommal fokozatosan
romlik, és el
ő
fordulhat, hogy a várt színek nem érhet
ő
k el.
Némileg eltér
ő
lehet az eredmény, amikor a Saját színbeállít.
beállítás
(103. old.)
hatásait felvétel üzemmódban
alkalmazza, illetve amikor a Saját színbeállít. szerkesztést
lejátszás üzemmódban hajtja végre.
Képek átméretezése
1600 x 1200 képpont
640 x 480 képpont
320 x 240 képpont
1
Válassza az [Átméretezés]
lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza a
lehet
ő
séget.
3.
Nyomja meg a
gombot.
2
Válasszon egy képet.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
ki az átméretezni kívánt képet.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Olyan képek esetében, amelyek
nem méretezhet
ő
k át, a
FUNC./SET
gomb nem választható.
Sample
This manual is suitable for devices