Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 141 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 141 of 226
139
Lejátszás és törlés
Javítókeretek eltávolítása
A Vörösszemkorrekció helyes végrehajtásához ne
feledkezzen meg a következ
ő
kr
ő
l (lásd a 2. lépésben látható
képet
138. oldal
).
- A javítókeret méretét úgy állítsa be, hogy a keret kizárólag
a Vörösszemkorrekciós részt foglalja magában.
- Ha a képen több helyen is javítani szeretné a vörös-szem
hatást, az egyes javítási helyeken külön-külön
javítókereteket helyezzen el.
1
Válassza a [Keret elvétele]
lehet
ő
séget.
1.
A
,
,
vagy
gombbal
válassza a [Keret elvétele]
lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
2
Válassza ki az eltávolítani
kívánt keretet.
1.
A
vagy a
gombbal jelölje
ki az eltávolítani kívánt keretet.
A kijelölt keret zöld színnel
jelenik meg.
3
Törölje a keretet.
1.
Nyomja meg a
gombot.
A kijelölt keret elt
ű
nik.
A keretek törléséhez ismételje meg a 2. lépést.
Amikor befejezte a keretek törlését, nyomja meg
a
MENU
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices