Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 140 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 226
138
Ha nincs elegend
ő
hely a memóriakártyán, a vörösszem-
korrekció nem hajtható végre.
Bár a Vörösszemkorrekció többször is alkalmazható egy
képre, a kép min
ő
sége minden alkalommal fokozatosan
romlani fog.
Mivel a javítókeret nem jelenik meg automatikusan
a Vörösszemkorrekció funkcióval el
ő
z
ő
leg már javított
képeken, ezek javításához használja a [Több keret]
beállítást.
Javítókeretek felvétele
1
Válassza a [Több keret]
lehet
ő
séget.
1.
A
,
,
vagy
gombbal
válassza a [Több keret]
lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Egy zöld keret jelenik meg.
2
Állítsa be a keret pozícióját.
1.
A
,
,
vagy
gomb
segítségével mozgathatja
a keretet.
A keret méretét a zoom
karral módosíthatja.
3
Adjon hozzá egy javítókeretet.
1.
Nyomja meg a
gombot.
A javítókeret megjelenik, a keret színe pedig fehérre vált.
További keretek hozzáadásához állítsa be a pozíciót, majd
nyomja meg a
FUNC./SET
gombot.
Legfeljebb 35 kép adható hozzá.
Amikor befejezte a keretek hozzáadását, nyomja meg
a
MENU
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices