Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 14 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 226
El
ő
készítés
12
Els
ő
lépések
A Dátum/id
ő
beállítási menü megjelenik a készülék els
ő
bekapcsolásakor.
1.
Nyomja meg az ON/OFF gombot.
2.
Válassza ki a hónapot, napot,
évet és id
ő
t, illetve a megjelenési
sorrendet.
1. A
vagy a
gombbal válasszon
egy kategóriát.
2. A
vagy a
gombbal állítsa be
az értéket.
3.
Nyomja meg a
gombot.
Az el
ő
z
ő
leg beállított dátum és id
ő
módosítása
Jelenítse meg a Dátum/id
ő
beállítási ablakot a következ
ő
módon, majd
végezze el a fent látható 2. és 3. lépést.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
ki a
(Beállít) menüt.
3.
A
vagy a
gombbal válassza
ki a [Dátum/id
ő
] lehet
ő
séget.
4.
Nyomja meg a
gombot.
A dátum és id
ő
beállítása
gomb
gomb
gombok
ON/OFF gomb
Sample
This manual is suitable for devices