Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 139 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 139 of 226
137
Lejátszás és törlés
3
Végezze el a kép korrekcióját.
1.
A
,
,
vagy
gombbal
válassza a [Start] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
4
Mentse a képet.
1.
A
,
,
vagy a
gombbal
válassza az [Új fájl] vagy [Felülírás]
lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
[Új fájl]: új névvel rendelkez
ő
új
fájlként menti. Az eredeti (nem korrigált) képet menti.
Az új képet utolsó fájlként menti.
[Felülírás]: az eredeti kép fájlnevével menti. Az eredeti
(nem korrigált) képet kitörli.
Az [Új fájl] kiválasztása után folytassa az 5. lépéssel.
Ha újabb képen ki szeretné javítani a vörösszemhatást,
ismételje meg a m
ű
veleteket a 2. lépést
ő
l kezdve.
5
Jelenítse meg a mentett képet.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza az
[Igen] lehet
ő
séget.
3.
Nyomja meg a
gombot.
Ha a [Nem] lehet
ő
séget választja,
azzal visszalép a
menübe.
A Vörösszemkorrekció videókon nem hajtható végre.
A felülírás védett képeken nem hajtható végre.
Sample
This manual is suitable for devices