Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 138 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 138 of 226
136
A rögzített képeken javíthatja a vörösen megjelen
ő
szemeket.
A vörösszemkorrekció funkció
Egyes képeken azonban nem érzékelhet
ő
k automatikusan
a vörös szemek, illetve az eredmény nem az elvártnak
megfelel
ő
lesz.
Azt javasoljuk, hogy mentse a javított képeket az [Új fájl]
paranccsal.
Példák:
- Az arc a kijelz
ő
szélén található, illetve rendkívül kicsi,
nagy, sötét vagy világos a teljes képhez képest.
-
Az arc oldalra fordul, vagy egy része takarva van.
1
Válassza a [Vörösszemkorrekció] lehet
ő
séget.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
menüben a
vagy
gombbal válassza a
lehet
ő
séget.
3.
Nyomja meg a
gombot.
2
Válasszon egy képet.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
ki azt a képet, amelyiken el kívánja
végezni a Vörösszemkorrekciót.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Automatikusan egy keret jelenik meg
azon a helyen, ahol a készülék vörös szemeket észlel.
Ha a készülék nem észleli automatikusan a vörös szemeket,
a
vagy
gombbal válassza a [Több keret] lehet
ő
séget,
majd nyomja meg a
FUNC./SET
gombot
(138. old.)
.
A javítókeret eltávolításához válassza a [Keret elvétele]
lehet
ő
séget, majd nyomja meg a
FUNC./SET
gombot
(139. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices