Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 137 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 137 of 226
135
Lejátszás és törlés
A lejátszási id
ő
és az ismétlés beállítása
• Lejátszási id
ő
Az egyes képek megjelenítési id
ő
tartamának beállítása. Választási
lehet
ő
ségek: 3–10 mp, 15 mp és 30 mp. A megjelenítési id
ő
a képt
ő
l függ
ő
en némileg eltér
ő
lehet.
• Ismétlés
Annak beállítása, hogy a diavetítés befejez
ő
dik-e az összes kép
megjelenítése után, vagy leállításáig folytatódik.
1
Válassza a [Beállít]
lehet
ő
séget.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Beállít] lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
2
Konfigurálja a beállítást.
1.
A
vagy a
gombbal válassza
a [Lejátszási id
ő
] vagy az
[Ismétlés] lehet
ő
séget.
2.
A kívánt beállítást a
vagy a
gombbal választhatja ki.
3.
Nyomja meg a
gombot.
Sample
This manual is suitable for devices