Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 130 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 226
128
A szerkesztés folytatásához ismételje meg a 2. lépést.
A
(Kilépés) választásával kilép a szerkesztésb
ő
l,
és visszatér a videó vezérl
ő
pultjához.
3
Válassza a [Mentés] lehet
ő
séget.
1.
A
vagy a
gombbal válassza a
ikont.
2.
Nyomja meg a
gombot.
4
Mentse a fájlt.
1.
A
,
,
vagy a
gombbal
válassza az [Új fájl] vagy [Felülírás]
lehet
ő
séget.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Az [Új fájl] új fájlnéven menti
a szerkesztett videót. A szerkesztés el
ő
tti adatok változatlanok
maradnak.
Ügyeljen arra, hogy ha a videó mentése közben megnyomja
a
FUNC./SET
gombot, ezzel megszakítja a mentést.
A [Felülírás] eredeti néven menti a szerkesztett videót.
A szerkesztés el
ő
tti adatok elvesznek.
Ha nincs elegend
ő
hely a memóriakártyán, csak a [Felülírás]
beállítás választható.
A fájlmérett
ő
l függ
ő
en a szerkesztett videó mentése hosszabb
id
ő
t vehet igénybe. Ha a m
ű
velet közben lemerülnek az
elemek, a szerkesztett videó mentése sikertelen lesz. Videók
szerkesztésekor célszer
ű
teljesen feltöltött akkumulátort vagy
a külön megvásárolható ACK-DC10 hálózati adaptert
használni
(202. old.)
.
Sample
This manual is suitable for devices