Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 129 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 226
127
Lejátszás és törlés
A rögzített videók adott részeit törölheti.
*1 Amikor a felvételi id
ő
köz 1 mp.
*2 Amikor a felvételi id
ő
köz 2 mp.
Videó szerkesztése
Azok a videók, amelyek id
ő
tartama szerkesztés el
ő
tt 1 vagy több
másodperc, 1 másodperces lépésekben szerkeszthet
ő
k, ám
azok, amelyek védettek, vagy hosszuk kevesebb mint 1 másod-
perc (a
érték 15 mp*
1
vagy 30 mp*
2
), nem szerkeszthet
ő
k.
1
Válassza a [Szerkesztés]
lehet
ő
séget.
1.
Válassza ki a videoszerkeszt
ő
panelen a
lehet
ő
séget a
vagy a
gombbal.
2.
Nyomja meg a
gombot.
Megjelenik a videoszerkeszt
ő
panel
és a videoszerkeszt
ő
sáv.
2
Szerkessze a videót.
1.
A
vagy
gombbal válassza a
(Kezdési pont megadás) vagy a
(Végpont megadás) lehet
ő
séget.
2.
A
vagy
gombbal válassza ki
a vágási pontot (
).
Miközben mozgatja a vágási pontot
a
vagy a
gombbal, megjelenik
a
jel másodpercenként
(vagy 15 másodpercenként*
1
vagy 30 másodpercenként*
2
a
módban), így kivághatja a videót a jelzett pontnál.
*1 Amikor a felvételi id
ő
köz 1 mp.
*2 Amikor a felvételi id
ő
köz 2 mp.
Ha nem is az egyik
jelnél határozza meg a vágás pontját,
a
lehet
ő
ség választása esetén a készülék a megadott
vágási pont el
ő
tti
jelnél, a
lehet
ő
ség választása esetén
pedig a megadott vágási pont utáni
jelnél elvágva fogja
törölni a felvételt. A készülék menti a szerkesztett videót.
Az ideiglenesen szerkesztett videó ellen
ő
rzéséhez válassza
a
(Lejátszás) elemet, és nyomja meg a
FUNC./SET
gombot.
Videoszerkeszt
ő
panel
Videoszerkeszt
ő
sáv
Sample
This manual is suitable for devices