Canon Digital IXUS 80 IS user manual download (Page 126 of 226)

Languages: Hungarian
Pages:226
Description:Please use Acrobat Reader v5.0 or Later to view these files.
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 226
124
4
Mentse a képet.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
az [OK]-t.
3.
Nyomja meg a
gombot.
A kivágott részt a készülék új
képfájlként menti.
Ha újabb képet szeretne kivágni, ismételje meg a m
ű
veleteket
a 2. lépést
ő
l kezdve.
5
Jelenítse meg a mentett képet.
1.
Nyomja meg a
gombot.
2.
A
vagy a
gombbal válassza
az [Igen] lehet
ő
séget.
3.
Nyomja meg a
gombot.
Ha a [Nem] lehet
ő
séget választja,
azzal visszatér a
menübe.
A videók, a
és
képek, valamint a
módban felvett
képek nem vághatók ki.
El
ő
fordulhat, hogy másik fényképez
ő
géppel készített
képeket nem tud kivágni.
A kivágható képek mindig 4:3 arányúak (vagy 3:4 arányúak,
ha a kép függ
ő
leges).
A kivágott kép rögzített képpontjainak száma kevesebb lesz
az eredeti kép képpontszámánál.
Sample
This manual is suitable for devices